WBT Klaarwater publiceert jaarverslag: Jaarspetters 2016

Waar een kleine wijk groot in kan zijn…

De wijk Klaarwater in Soest behoort tot de kleinste van de wijken in de gemeente, maar toch zetten de vrijwilligers van het WBT zich enthousiast in voor haar leefbaarheid. Ook in 2016 waren er weer leuke activiteiten van en voor de buurtbewoners. Om de contacten met de bewoners aan te halen, vond er onder meer een zomerfeest plaats en twee keer een Bakkie in de Buurt en werden verscheidene activiteiten georganiseerd met partners. Via het WBT kwamen bewoners vaak bij de juiste personen van de gemeente terecht voor het oplossen van hun probleem.

In deze editie van het jaarverslag van het WBT Klaarwater (de Jaarspetters) vindt u een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden.

Klik op onderstaande afbeelding om het jaarverslag te bekijken

Verslag vergadering 17 januari: WBT gaat ongewijzigd door in 2017

Op de pagina Verslagen is een samenvatting van het verslag van onze bijeenkomst op dinsdag 17 januari terug te lezen. Aangezien de gemeente Soest in het nieuwe jaar het WBT nog faciliteert, gaan we in 2017 ongewijzigd door met onze werkzaamheden.

Tijdens de vergadering werd onder meer uitgebreid gesproken over de veiligheid in de wijk. Er werd teruggeblikt op een relatief rustig oud en nieuw in Klaarwater. Ook stelden we in grote lijnen onze plannen voor 2017 vast. Zo willen we actiever deel gaan nemen aan Zomerschoon in april.

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 7 maart 2017. De agenda zal voorafgaand worden gepubliceerd op de pagina Vergaderdata.

Wijkbewonersteams ingeruild voor bewonersinitiatieven

door Hans Huijzer

In ons wijkblad van december plaatsten we al een bericht. Een door het College uitgewerkt raadsvoorstel stond op de agenda voor de raadsbijeenkomsten van 15 en 22 december. Beide avonden waren we aanwezig en we hebben gebruikgemaakt van het spreekrecht om de raadsleden in enkele minuten te informeren over wat we als wijkbewonersteam voor de buurt betekenen. We hebben toegelicht dat een WBT laagdrempelige contacten met de bewoners heeft en dat financiering van activiteiten vanuit een vast jaarbudget van een WBT prima verloopt. Dit heeft echter niet voorkomen dat de raad heeft ingestemd met het raadsvoorstel, met als gevolg dat er vanaf 2018 geen speciale budgetten meer voor wijkbewonersteams zullen zijn.

Wat betekent dit voor onze wijk?
Vanaf 2018 komt het leefbaarheidsbudget en wijkbudget beschikbaar voor het nieuwe budget bewonersinitiatieven. We vinden het jammer, maar begrijpen de keuze omdat het in stand houden van een WBT-structuur met een wijkbudget niet zo logisch is terwijl er in Soest en Soesterberg in totaal maar nog slechts drie wijkbewonersteams zijn overgebleven. Er komt geen uitzondering voor WBT’s die goed functioneren, maar wel een nieuw budget bewonersinitiatieven. Of het wijkbewonersteam Klaarwater dan verdwijnt, dat weten we nog niet. Ook een groep bewoners mag een aanvraag indienen om van dit nieuwe budget gebruik te maken, maar de vraag is of hoe flexibel dat zal gaan. We vermoeden dat dit veel minder eenvoudig zal gaan dan met een vast jaarbudget. Lees verder

Actieve buurtwacht in wijk Klaarwater

“Kun jij vanavond? Nee, morgenavond? Oké, hoelaat kun je? Prima, dan zien we elkaar om 19.00 uur. Waar spreken we af?”

De buurtwacht in Klaarwater. Behalve de WhatsApp groepen is er ook een aantal personen dat af en toe met elkaar een rondje door de wijk loopt. De rondes zijn preventief bedoeld en blijken helemaal geen vervelende bezigheid te zijn. Bij voorkeur lopen we met twee personen en een opgeladen telefoon bij de hand. Zo liepen we op Sinterklaasavond ruim een uur en ook gisterenavond anderhalf uur. We lopen veel vaker, soms meerdere keren per week, maar soms ook een week helemaal niet. We weten het zelf niet eens van tevoren en daardoor is de buurtwacht effectief. Het is niet te voorspellen wanneer we er zijn, dus inbrekers, ga er maar vanuit: de Buurtwacht is in de buurt! Lees verder

Bekijk nu de Waterspetters van december 2016!

Afgelopen weekend is de nieuwe Waterspetters bezorgd bij alle wijkbewoners. De decembereditie van het wijkmagazine is vanaf nu ook te downloaden via onze website.

In deze editie leest u onder meer over de vrijwilligers van de Sociëteit Honsbergen, die we dit jaar beloonden voor hun inzet met een Pluim. Ook besteden we uitgebreid aandacht aan de toekomst van het WBT, nu de gemeenteraad gaat stemmen over een voorstel om het huidige wijkgericht werken op te heffen.

Dat en nog veel meer nieuws uit eigen wijk leest u in de nieuwe Waterspetters, die u via onderstaande afbeelding kunt downloaden.

Waterspetters december 2016

Pluim voor de mensen achter Sociëteit Honsbergen

Wijkbewonersteam Klaarwater zet zich in voor de leefbaarheid in de wijk. Het jaar is alweer bijna voorbij en we kijken met een goed gevoel terug. We vinden het ook nu weer hoog tijd om enkele vrijwilligers in onze wijk in het zonnetje te zetten. Deze keer de vrijwilligers die de soos van onze wijk draaiend houden. De Sociëteit Honsbergen is onderdeel van SBBS, maar opereert volledig zelfstandig. Het gaat om drie vrijwilligers die hier doordeweeks en eens per maand op zondag (elke zondag na de 3e vrijdag van de maand) hun tijd en energie in steken. Ze openen de ruimte, runnen de bar en zorgen dat niemand iets te kort komt. Week in week uit staan ze klaar, en daar zijn wij trots op! Veel mensen in onze wijk kijken naar deze momenten uit. Veel bewoners uit Honsbergen zijn lid van De Sociëteit, maar ook andere mensen uit de wijk weten Sociëteit Honsbergen te vinden om te biljarten, sjoelen of bowlen met de Wii. Ook is er voldoende ruimte voor een goed gesprek.

Hierbij willen wij deze vrijwilligers een symbolische ‘Pluim’ geven. Het WBT is er trots op dat er mensen zijn die zich vrijwillig inzetten voor de mensen in de wijk. Corrie, Johan en Hannie, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan de wijk! Lees verder

WBT Klaarwater krijgt Duurzaam Goed Bezig-certificaat van gemeente Soest

Het WBT Klaarwater heeft vanmiddag op de Soester Markt een Duurzaam Goed Bezig-certificaat ontvangen uit handen van wethouder Marcel Adriani. Samen met Energie Actief Soest organiseerden we afgelopen jaar een informatieavond, een flyeractie, een huis-aan-huis enquête en informeerden we mensen in Klaarwater over mogelijkheden om energie te besparen. De officiële reden luidt: vanwege onze actieve bijdrage aan de weg naar een duurzame Soester samenleving.

dsc05596 Lees verder