Buurtschouw over veiligheid op 10 oktober

Op 10 oktober aanstaande vindt er in de wijk Klaarwater een buurtschouw plaats. Bewoners kunnen dan samen met vertegenwoordigers van de gemeente Soest en de wijkagent door de wijk lopen om onregelmatigheden op gebied van veiligheid te signaleren.

Tijdens de rondgang bestaat de mogelijkheid om hierover met de gemeente of wijkagent van gedachte te wisselen en mogelijk samen oorzaken te benoemen en samen voorstellen voor oplossingen te bedenken.

Mocht u mee willen lopen: we starten dinsdag 10 oktober om 19.30 uur op het pleintje aan de voorzijde van supermarkt Hoogvliet. Wanneer u vooraf reeds een of meerdere locaties of situaties wilt doorgeven die u graag wilt laten zien in deze buurtschouw, laat het ons dan even weten per e-mail: info@klaarwater.nl.

Vervolgoverleg overlast

In de vorige Waterspetters informeerden we u al over aanhoudende jeugdoverlast en de bijeenkomst van een delegatie van bewoners van de wijk Klaarwater en vertegenwoordigers van de gemeente Soest, wijkagenten en BOA’s. Naar aanleiding van dit overleg hebben we een prioriteitenlijst opgesteld en aan de gemeente verstrekt.

De situatie lijkt inmiddels te veranderen, maar we zijn benieuwd op welke plaatsen in de wijk op dit moment overlast wordt ervaren. Daarom hebben we de gemeente uitgenodigd om op 3 oktober aanwezig te zijn op onze vergadering. Inmiddels hebben we hiervan een toezegging ontvangen, waarbij we u willen uitnodigen om op deze avond aanwezig te zijn als u geïnformeerd wilt worden over de genomen maatregelen en de status van dit moment. Lees verder

Misschien het laatste Zomerfeest, maar het was er niet minder gezellig om!

Waarschijnlijk was dit het laatste zomerfeest dat WBT Klaarwater heeft georganiseerd, maar het was zeker weer een feest waar we met veel plezier op terugkijken. Op woensdagmiddag 6 september werd het park van het ene op het andere moment omgebouwd tot een speelparadijs met 2 springkussens en een echte ballenbak. Natuurlijk ontbraken de bekende rodeo-stier en draaimolen niet, waardoor gezegd kan worden dat alle kinderen zich deze middag prima konden vermaken. En dat deden ze dan ook. De sfeer was gezellig en, hoewel deze keer geen DJ met muziek van vroeger, zorgde het draaiorgel voor een vrolijk geluid.

Ook voor de organisatoren is zo’n feest altijd een spektakel. Zo vermaakte voorzitter Henk zich een groot deel van het feest met stokvangen, zorgde penningmeester Ton voor een feilloze organisatie en foto’s en was secretaris Hans aan het einde van het feest zowaar zelf in de ballenbak te vinden. En met dank aan Ariana, Mabel, Lia, Mariëtte en Marianne was er voor niemand gebrek aan eten en drinken, waarbij natuurlijk ook de ingehuurde bedrijven niet werden vergeten.

Lees verder

Waterspetters september 2017 online te bekijken

Dit weekend ligt hij bij u in de bus – de nieuwste editie van ons wijkmagazine. Door te klikken op de afbeelding hieronder kunt u de Waterspetters van september 2017 downloaden. In deze uitgave wordt onder meer aandacht besteed aan de buurtschouw op 10 oktober a.s. en de renovatie van de speeltuin aan de Theo Dobbehof. Ook bevat het blad een terugblik op het door het WBT georganiseerde Zomerfeest.

Een archief van de uitgaven van Waterspetters vindt u op deze pagina.
Waterspetters september 2017

Kom naar het Zomerfeest op woensdag 6 september!

Op woensdag 6 september 2017 is het weer zover: het jaarlijkse Zomerfeest in de wijk Klaarwater. Kom ‘s middags tussen drie en half zes naar Park Honsbergen voor gratis vertier en een gezellige buurtbarbecue voor alle wijkbewoners. Voor de kinderen is er een ballenbak, springkussen, ballonnenclown, draaimolen en een rodeostier. Ook kunnen ze zich laten schminken.

Het Zomerfeest wordt georganiseerd door WijkBewonersTeam Klaarwater en wordt gesponsord door supermarkt Hoogvliet.

Gezellig Bakkie in de Buurt met overwegend tevreden wijkbewoners

Afgelopen donderdag vond het eerste Bakkie in de Buurt van dit jaar plaats in de wijk Klaarwater. Enkele tientallen wijkbewoners kwamen op het Bakkie in de Walraven van Hallhof af. Mede dankzij het goede weer hing er een gezellige sfeer. Natuurlijk werden er zaken aangekaart en doorgegeven aan de betrokken instanties, maar het positivisme overheerste in dit deel van de wijk.

Bij het Bakkie in de Buurt waren naast het WBT Klaarwater ook vertegenwoordigers van gemeente en politie aanwezig. Op donderdag 15 juni is het volgende Bakkie, dan op de Wiardi Beckmanstraat ter hoogte van huisnummer 364. Ook dan wordt er uiteraard voorzien in koffie, thee en wat lekkers, dus wees welkom!

Verslag vergadering 18 april online

Op de pagina Verslagen is vanaf vandaag het verslag van de vergadering van 18 april 2017 terug te vinden. In deze vergadering was er onder andere aandacht voor jongerenoverlast, hondenpoep, de regels voor financiering van bewonersinitiatieven in 2018 en de veiligheid in de wijk. Ook werden de activiteiten voor het Bakkie in de Buurt en Zomerschoon vastgesteld.