WBT Klaarwater per 31 december 2017 opgeheven

Het WBT Klaarwater heeft zichzelf per 31 december 2017 opgeheven naar aanleiding van het besluit van de gemeente Soest om de financiering aan de wijkbewonersteams stop te zetten. We vinden het jammer, maar begrijpen de keuze omdat het in stand houden van een WBT-structuur niet meer voor de hand ligt nu er in Soest en Soesterberg nog maar drie wijkbewonersteams (van oorspronkelijk acht) waren overgebleven.

U kunt het jaarverslag 2017 van het WBT Klaarwater lezen op deze pagina.

Hoe nu verder?

In 2018 kunt u zelf een bewonersinitiatief organiseren en daar financiering voor aanvragen bij de gemeente Soest. Daarnaast kregen we als WBT regelmatig meldingen van en klachten over infrastructuur, groen en overlast in de wijk. Voor dergelijke vragen kunt u vanaf nu terecht bij de gemeente Soest, onder andere via de volgende meldpunten:

 • Meldpunt Woonomgeving
  Is er iets kapot bij u in de buurt? Ligt er een stoeptegel los, slingert er afval rond, is er een speeltoestel stuk of een verkeersbord weg? Al deze zaken kunt u melden bij het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente Soest.
  Een melding doen? Dat kan via het formulier op soest.nl, via de Buiten Beter-app voor iOS en Android of per telefoon: (035) 6093 411.
 • Meldpunt Straatverlichting
  Het onderhoud aan de straatverlichting wordt in de gemeente Soest gedaan door Ziut. Is er een lantaarnpaal stuk of beschadigd, of brandt de verlichting in een hele buurt niet? U kunt dit makkelijk melden via de kaart op storing24.nl of bellen naar (088) 9450 750.
 • Wat te doen bij jongerenoverlast?
  Op sommige plekken in de wijk wordt helaas veel overlast ervaren van hangende jongeren. Bij ernstige overlast kunt u de politie bellen via 0900-8844. Ziet u iemand iets vernielen of verdacht gedrag? Bel dan direct 112. Voor beleidsmatige maatregelen is het belangrijk om ook te melden bij de gemeente; dat kan via soest.nl.

Uit het archief: oude edities van de Waterspetters

Nu de activiteiten van het WBT op hun einde lopen, vinden we het leuk om nog eens terug te blikken naar hoe we begonnen. Op de pagina Waterspetters vindt u alle recente uitgaven van het wijkblad, maar in ons archief kwamen we ook nog veel oudere edities tegen. Via de onderstaande links kunt u Waterspetters uit 2005, 2006, 2007 en 2008 bekijken.

Wat kwam er uit de buurtschouw veiligheid van 10 oktober?

Op 10 oktober 2017 liepen we met een aantal bewoners een rondje door de wijk. Twee wijkagenten, een vertegenwoordiger van gemeente Soest en 7 wijkbewoners liepen met ons mee. Een buurtschouw zoals deze heeft al vaker plaatsgevonden. Het WBT vindt het waardevol om terugkoppeling van bewoners te krijgen en een buurtschouw draagt hier altijd positief aan bij. We vertrokken om 19.30 vanaf Hoogvliet en er zijn best veel dingen besproken. Vaak had het te maken met overhangend groen en wortelopdruk, maar wat is er nu mee gebeurd?

We begonnen bij de gele zoutbak bij Honsbergen, die staat er het hele jaar. De gemeente heeft aangegeven dat het veel werk is om de bak leeg te halen en op te halen. Naar aanleiding van de rondgang heeft de gemeente aangegeven de bakken na de wintermaanden op slot te kunnen zetten, zodat ze niet meer als afvalbak gebruikt kunnen worden.

De Vrijheidsweg.

Hardrijders zorgen op de wegen rondom onze wijk voor overlast. Deze wegen zijn ingericht voor 50 km/u en op deze wegen zijn snelheidsbeperkende maatregelen niet gewenst, omdat die te veel hinder zouden geven voor hulpdiensten en lijnbussen. Verder rijden fietsers en bromfietsers door de onderdoorgangen van de portiekflats op de Wiardi Beckmanstraat. Dit zorg voor veel overlast en is gevaarlijk. Een oplossing zou zijn om hier hekjes te plaatsen. Dit zou dan wel een taak zijn voor stichting Portaal die eigenaar is van deze onderdoorgangen. Lees verder

Dit was het dan: 14 jaar voor de wijk Klaarwater

Veertien jaar lang ging de groep vrijwilligers van het WBT vol voor de wijk Klaarwater. Ad van Wijngaarden, thans verantwoordelijk voor de redactie van de Waterspetters, was er al vanaf het prille begin bij en blikt terug.

De historie van de wijk Klaarwater gaat al ver terug, zo begint Ad zijn boeiende verhaal. “Al in het jaar 1028 woonden er mensen in het gebied waar nu Soest ligt. De naam Klaarwater komt van het vele kreupelhout en daardoor zuivere water in deze omgeving”, vertelt hij. Na de bouw in de jaren ‘70 moest de wijk het nog lang zonder wijkbewonersteam stellen; dat kwam er pas in 2004.

“De gemeente besloot toen dat de wijken een belangrijkere rol moesten gaan spelen binnen de gemeente. Onder het motto ‘voor bewoners door bewoners’ werden er bestuursleden gezocht voor het WBT.” Het team – eerst stond de afkorting nog voor ‘wijkbeheerteam’, later werd dat ‘wijkbewonersteam’ – was geboren en had als belangrijkste taak om de oren en ogen van de buurt te zijn. “Het WBT was een klankbord voor nieuwe plannen van de gemeente,” licht Ad toe. “Bovendien werd er een klein budget beschikbaar gesteld voor het organiseren van projecten op het gebied van leefbaarheid. In Klaarwater vulden we dat in met bijvoorbeeld het Zomerfeest en het Bakkie in de Buurt.” Lees verder

Vanaf 2018: zelf een activiteit organiseren?

Zoals we reeds eerder gemeld hebben heeft de gemeente Soest besloten om de WBT-structuur op te heffen. We vinden het jammer, maar begrijpen de keuze omdat het in stand houden van een WBT-structuur met een wijkbudget niet meer voor de hand ligt nu er in Soest en Soesterberg nog maar drie wijkbewonersteams (van oorspronkelijk acht) zijn overgebleven. Er komt dus geen uitzondering voor een WBT dat nog steeds goed functioneert en daarmee komt er een einde aan het WBT Klaarwater.

Vanaf 2018 moeten bewoners zelf initiatieven organiseren.

Het wijkbudget, dat we sinds het begin van het WBT van de gemeente ontvingen, komt in 2018 beschikbaar voor het nieuwe budget bewonersinitiatieven. Dit budget heeft betrekking op initiatieven binnen de gehele gemeente Soest, dus zonder te kijken naar wijkgrenzen. Individuele bewoners of een groep van bewoners kunnen een aanvraag indienen om gebruik te maken van dit budget. De gemeente wil hiermee stimuleren dat inwoners een eigen bijdrage leveren aan de samenleving. Wij hebben zelf de indruk dat dit vele malen minder flexibel zal gaan dan met een vast budget via het WBT, maar de toekomst zal dit uitwijzen. Het college heeft inmiddels de voorwaarden vastgesteld waaraan de initiatieven dienen te voldoen. Hierover wordt een besluit genomen in de raadsvergadering van 22 december aanstaande.

Op de website van Soest komt dan een aparte pagina: www.soest.nl/burgerinitiatieven. Initiatiefnemers kunnen hier alles vinden wat ze nodig hebben om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage uit het budget burgerinitiatieven. Lees verder

Waterspetters december 2017 en jaarverslag nu online te lezen

De Waterspetters van december 2017, tevens het jaarverslag over 2017 van het wijkbewonersteam, is in de afgelopen dagen huis-aan-huis verspreid in de wijk Klaarwater. U kunt de Waterspetters lezen via de pagina Waterspetters of rechtstreeks via de afbeelding hieronder.

In deze laatste Waterspetters blikten we terug op de geschiedenis en alle activiteiten van het WBT, reikten we de laatste WBT-pluim uit en gaven we u handvatten om in de toekomst zelf activiteiten te organiseren en te communiceren met de gemeente Soest.

Waterspetters december 2017

WBT-pluim voor dichter Kond le Bisck

Met een tevreden gevoel kijken we terug naar wat we als WBT samen met wijkbewoners in de afgelopen jaren hebben bereikt. Daarom vonden we het weer hoog tijd worden om iemand uit onze wijk in het zonnetje te zetten. De vaste lezers van ons wijkblad herkennen hem ongetwijfeld, want met regelmaat was er in Waterspetters een gedicht van hem te vinden onder de naam Kond le Bisck, een anagram voor Dick Koblens. Maar Dick deed veel meer.

Ruim 24 jaar geleden is Dick begonnen met een studie Franse taal om gedichten van rondzwervende troubadours te vertalen vanuit oud-middeleeuws Frans. Hij studeerde af met een scriptie over de ‘Fabliau’. Die gedichten bestonden allemaal uit zinnen met 8 lettergrepen in gepaard rijm. Dick heeft er 6 gemaakt, die varieerden van 51 tot meer dan 630 regels per gedicht.

Vier jaar geleden is Dick begonnen met het maken van albums n.a.v. 40 jaar dialezingen van sprookjes van de gebroeders Grimm en van Hans Christian Andersen. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een unieke verzameling van albums, maar Dick is nog lang niet klaar. Wel wordt het steeds moeilijker voor Dick om zich in te spannen en inspiratie op te doen. Maar zoals Dick zelf aangeeft, hij kan zich niet indenken dat het plezier dat hij hierin beleeft ooit minder zal worden. Hoe het kan weet hij zelf niet, maar als hij ervoor gaat zitten rollen de teksten eruit. Hoeveel gedichten er op zijn naam staan, dat gaan we nooit weten, maar het zijn er echt heel veel. En tussen al zijn inspanningen door heeft Dick aan een vraag vanuit het wijkbewonersteam voor een nieuw stuk op maat gemaakt rijmwerk altijd gehoor gegeven. Bovenstaande is slechts een fractie van het werk van Dick. Dick is ook nog genomineerd geweest voor de cultuurprijs Soest 2016.

Met 93 jaar gaat het Dick niet altijd even gemakkelijk meer af. Toch kan hij zich, met dank aan de mensen die hem dierbaar zijn, redden. En zijn grote wens is om nog eens een deel van zijn werk te kunnen presenteren. Voor meer informatie kunt u ook terecht op zijn website rijmschoots.nl.

Hierbij willen wij hem een symbolische ‘pluim’ geven. We zijn er trots op dat er zulke bijzondere mensen in onze wijk wonen. Met het verschijnen van het wijkblad van december 2017 gaan we ook bij hem langs om hem hiervoor, en voor al zijn inspanningen, een klein bedankje te geven.

Andere bewonersinitiatieven die reeds een WBT-pluim hebben ontvangen, kunt u terugvinden op de pagina Bewonersinitiatieven.

Buurtschouw over veiligheid op 10 oktober

Op 10 oktober aanstaande vindt er in de wijk Klaarwater een buurtschouw plaats. Bewoners kunnen dan samen met vertegenwoordigers van de gemeente Soest en de wijkagent door de wijk lopen om onregelmatigheden op gebied van veiligheid te signaleren.

Tijdens de rondgang bestaat de mogelijkheid om hierover met de gemeente of wijkagent van gedachte te wisselen en mogelijk samen oorzaken te benoemen en samen voorstellen voor oplossingen te bedenken.

Mocht u mee willen lopen: we starten dinsdag 10 oktober om 19.30 uur op het pleintje aan de voorzijde van supermarkt Hoogvliet. Wanneer u vooraf reeds een of meerdere locaties of situaties wilt doorgeven die u graag wilt laten zien in deze buurtschouw, laat het ons dan even weten per e-mail: info@klaarwater.nl.